Schaapskooien hebben eeuwenlang een belangrijke functie vervuld in onze gemeente. Schaapskuddes zorgden voor mest voor de landbouw en de schapendriften zijn nog steeds terug te vinden in het huidige stratenpatroon. Op één na hebben alle schaapskooien in onze gemeente inmiddels hun oorspronkelijke functie verloren. Om verval en sloop te voorkomen is het belangrijk dat schaapkooien een nieuwe functie krijgen.

Het initiatief omvat een functiewijziging voor drie cultuurhistorische waardevolle rijksmonumentale schaapskooien, verspreid over het landelijk gebied van de Utrechtse Heuvelrug. De schaapskooien krijgen een nieuwe recreatieve invulling. Het gaat om de schaapskooien op de adressen Buurtweg 12 in Doorn, Sandenburgerlaan 4v in Doorn en Woudenbergseweg92a in Maarsbergen. In ruil voor het toestaan van dit nieuwe gebruik, wordt één van de schaapskooien herbouwd en de overige schaapskooien opgeknapt.

Voor de drie schaapkooien wordt het bestemmingsplan gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt de schaapskooien een goede nieuwe invulling te geven. Daardoor kunnen deze behouden blijven voor toekomstige generaties. In alle gevallen is voorzien in een recreatieve bestemming. De schaapskooien aan de Buurtweg 12 en de Sandenburgerlaan 4v kunnen daarnaast ook gebruikt worden voor de vestiging van een theeschenkerij of atelier.

Planning

Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vastgesteld. In de loop van 2019 kunnen de vergunningen voor het opknappen en de restauratie van de schaapkooien aangevraagd worden. Daarna kunnen de schaapskooien opnieuw worden ingericht.

Contact

De gemeentelijke projectleider voor dit project is Paul Ham. Hij is te bereiken via (0343) 56 56 00 of info@heuvelrug.nl.

Nota Schaapkooien