Wij bieden starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug aan met een starterslening. De starterslening is een bijzondere hypothecaire lening bovenop de gewone hypotheek. Deze aanvullende lening kan het gat overbruggen tussen de maximale hypotheek door een bank en het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.

De starterslening is maximaal € 30.000. En er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen.

  • De lening is voor inwoners van onze gemeente die minimaal één jaar ingeschreven staan in de gemeente óf die in de afgelopen tien jaar minimaal vier jaar onafgebroken in de gemeente hebben gewoond
  • De maximale leeftijd van de starter is 45 jaar
  • Het bruto huishoudinkomen is maximaal € 65.000 en de totale koopsom van de woning is maximaal € 355.000

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gedaan. Wie in aanmerking komt voor de lening betaalt zelf de afsluitkosten (€ 750), borgtochtprovisie NHG (1%), notariskosten en na 3 jaar mogelijk de kosten voor een hertoets.

Kijk voor meer informatie, voorwaarden en aanvraag op www.heuvelrug.nl/starterslening-woning.