Woensdag 6 juli presenteerde Gerrit van Oosterom van bureau Copijn namens de gemeente het '2e concept herstelplan valwindschade'. Daarop kan tot en met woensdag 13 juli gereageerd worden. Daarna komt er een concept-eindversie die het college in september voor besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. Na instemming van de gemeenteraad kan dan de komende winter de uitvoering van het Herstelplan beginnen.

Het plan inzien en reageren op het plan kan op de pagina Herstelplan valwind en reageren op het plan.

Zoveel mogelijk van de ruim 100 reacties op het plan van inwoners zijn verwerkt. Veel daarvan gingen over de Lomboklaan en het herinneringsbos bij de Tombelaan. In grote lijnen blijft het plan zoals het op 11 mei is gepresenteerd.

Voor de Lomboklaan komt bureau Copijn nu met één voorstel uit de drie eerder gepresenteerd varianten:

  1. bijplanten waar mogelijk
  2. groepsgewijs vervangen
  3. helemaal opnieuw beginnen met de aanleg van de laan

De indieners van het idee van een natuurspeelplek aan de Tombelaan presenteren hun plan op 6 juli als alternatief voor het herinneringsbos. 

Nog voor woensdag 6 juli krijgen degenen die om een aanpassing van het 1e conceptplan hebben gevraagd, antwoord van de gemeente. De bewoners van de Lomboklaan en de Tombelaan informeert de gemeente via de contactpersonen.