Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft van het Rijk middelen gekregen om het sociaal en cultureel leven een goede herstart te geven na de coronacrisis. Naar aanleiding van een dialoogavond met de gemeenteraad en culturele organisaties, zijn er drie plannen gemaakt om deze financiële middelen te besteden. De gemeente wil met een cultureel festival in het najaar en meer uren voor de cultuurcoach een boost geven aan het culturele leven. Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders een aanvullende subsidieregeling voor coronasteun vastgesteld, waarmee het naast culturele activiteiten, ook sociale activiteiten gaat subsidiëren. Gebleken is namelijk dat er ook organisaties zijn die sociale evenementen bijvoorbeeld gericht op kinderen en jongeren, willen organiseren. Voor de drie bovengenoemde plannen is in totaal 180.000 euro gereserveerd.

Wethouder Hans Waaldijk: “Onze verenigingen zijn dankzij de steun van de inwoners en omdat ze financieel gezond zijn de coronacrisis goed door gekomen. De gemeente vindt het belangrijk dat na de coronacrisis het culturele en recreatieve leven weer op gang komt en de lokale culturele en recreatieve infrastructuur in stand wordt gehouden c.q. zich weer hersteld.” De culturele sector staat weer te popelen om evenementen te organiseren: naar aanleiding van de oproep eerder dit jaar om subsidieaanvragen voor culturele activiteiten in te dienen, hebben 22 organisaties zich bij de gemeente gemeld.