Een aantal keren per jaar laat het college aan de gemeenteraad zien hoe het met de financiën gaat. Het college legt in de jaarrekening verantwoording af over 2022. Het definitieve resultaat van de inkomsten en de uitgaven is een overschot van € 12,1 miljoen ten opzichte van de begroting.

In de 3e bestuursrapportage van maart 2023 heeft de gemeente al aangekondigd dat 2022 met een flink overschot zou worden afgesloten. Het bedrag van € 12,1 miljoen is meer dan voorzien gedurende het jaar 2022. Dit komt door een aantal meevallers zoals onverwachte extra inkomsten en minder uitgaven. Het overschot is welkom om de financiële positie van de gemeente te verbeteren. Het college stelt voor om een deel van het bedrag over te hevelen naar 2023. Het gaat om een aantal werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd en er staat nog een bedrag van € 1,4 miljoen open aan niet bestede coronamiddelen. Bij de behandeling van de jaarrekening wil het college met de raad in gesprek gaan over de besteding van de niet bestede coronamiddelen in 2023.

Wethouder Rob Jorg: “De definitieve financiële cijfers over 2022 bevestigen dat we vooral door eenmalige meevallers veel geld overhouden. Dit komt goed van pas om onze nog steeds te hoge schulden een beetje te kunnen aflossen. We willen immers toekomstige generaties niet opzadelen met onze schulden. Daarnaast hoeven we minder geld te lenen om te kunnen investeren in nieuwe scholen en de kwaliteit van de openbare ruimte.”

Vervolg

De definitieve jaarstukken 2022 worden in de beeldvormende vergadering van maandag 19 juni in de raad besproken. De oordeelsvormende vergadering van de jaarstukken is op maandag 26 juni. De besluitvormende vergadering op maandag 3 juli.