Op vrijdag 8 oktober starten wethouders Chantal Broekhuis (Onderwijs) en Rob Jorg (Duurzaamheid) de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs met het Lokaal Klimaatakkoord door met lokale schoolbestuurders in gesprek te gaan over de verduurzaming van schoolgebouwen. De gemeente streeft energie neutrale schoolgebouwen na in het Integraal Huisvestingsplan.

Door de energieprestatie van de schoolgebouwen te verbeteren draagt de gemeente bij aan de opgave van het Klimaatakkoord. Een gezond binnenklimaat draagt ​​ook positief bij aan de leer- en werkomstandigheden van leerlingen en docenten. Het is een investering die zichzelf dubbel en dwars terugbetaalt.

Tijdens de Klimaattafel Onderwijs gaan de wethouders in gesprek met de lokale schoolbestuurders over de uitdagingen en de mogelijkheden. De gemeente Utrechtse Heuvelrug zet daarmee een eerste stap naar een brede klimaattafeldag in januari waarin met verschillende maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven een Lokaal Klimaatakkoord wordt opgesteld, met de gemeente als faciliterende en inspirerende partner.

Wethouder Rob Jorg van Duurzaamheid: "We zijn blij dat onze schoolbesturen een bijdrage willen leveren aan de klimaatuitdaging. We kunnen het als gemeente niet alleen."

Wethouder Chantal Broekhuis van Onderwijs: "We hebben nog een hoop te leren als het gaat om zorg voor een duurzaam milieu. Ik kan geen betere plek bedenken dan een school om daarmee te beginnen."

Duurzame voorleesactie

Op de Dag van de Duurzaamheid in het Onderwijs op vrijdag 8 oktober organiseert gemeente Utrechtse Heuvelrug, samen met De Boswerf, een duurzame voorleesactie. Vrijwilligers lezen aan kinderen voor uit boeken met duurzame thema's. Ook wordt op deze dag de uitslag van de deelname aan de Groene Voetstappen week bekend gemaakt. Foto's en resultaten worden verspreid op social mediakanalen van de gemeente.

Klimaatneutrale gemeente

De gemeenteraad heeft in 2020 de ambitie vastgesteld om in 2050 klimaatneutraal te willen zijn. Dit klimaatakkoord met onderwijsorganisaties is onderdeel van een bredere aanpak om deze ambitie te bereiken. Zo faciliteert de gemeente ook zonnepanelen op daken, energie besparing bij huurwoningen, bedrijven en instellingen en wordt onderzocht hoe woningen stap voor stap van het aardgas af kunnen.