Het college van burgemeester en wethouders stelt minder regels voor. Voor zover mogelijk wil de gemeente de plaatsing van zonnepanelen op daken van gemeentelijke monumenten juridisch vergunningvrij maken. De gemeente gaat betrokkenen informeren per brief.

Aanleiding

‘Meer zonnepanelen op meer monumenten mogelijk, ook eventueel aan de voorzijde en zichtzijde van het monument’. Een eerder ingediende en aangenomen motie waarin wordt gevraagd om meer zonnepanelen op monumentale daken te plaatsen, is hiermee uitgevoerd. Door de sterk gestegen energiekosten is de vraag naar het plaatsen van zonnepanelen sterk toegenomen, ook bij monumenten. Waar mogelijk hoeven de eigenaren van gemeentelijke monumenten geen aanvraag om vergunning voor zonnepanelen aan te vragen.

Vergunningvrij is niet regelvrij

Vergunningvrij wil niet zeggen, dat er geen regels meer worden gesteld aan de vormgeving en plaatsing van de zonnepanelen. De gemeente is wettelijk verplicht de monumentale waarden te beschermen. Daarvoor is een korte lijst met criteria opgesteld waaraan eigenaren moeten voldoen. Past het plaatsen van de zonnepanelen niet binnen de gestelde criteria, dan moet toch een vergunning worden aangevraagd.

Wethouder Rob Jorg: ,,Ik heb veel waardering voor eigenaren van monumenten. Deze eigenaren investeren extra geld om dit waardevolle erfgoed te behouden zodat wij hiervan kunnen genieten. Zonder deze eigenaren is het instant houden van monumenten niet mogelijk. Daarom moeten we het hen zo makkelijk mogelijk maken zonnepanelen op het dak van monumenten te plaatsen zonder dat de monumentale waarde blijvend verloren gaat.” 

Voor welke panden gelden deze regels

Het aanvragen van vergunningen voor zonnepanelen op rijksmonumenten en panden in de van rijkswege beschermde dorpsgezichten blijft vergunningplichtig. Dit is in de landelijke wetgeving verplicht gesteld. Wel worden de indieningsvereisten sterk vereenvoudigd om de eigenaren op kostengebied te ontlasten.

10% regel

De 10% regeling gaat in wanneer de kosten voor aanschaf van zonnepanelen met meer dan 10% stijgen:

  • doordat de zonnepanelen in een kleur afgestemd op het dak wordt vereist
  • of door het plaatsen op een andere plek vanwege het monumentale aanzicht wordt gevraagd
  • het rendement met meer dan 10% wordt verminderd, wordt in overleg met de gemeente een oplossing buiten de gestelde kaders gezocht

Wanneer gaat het nieuwe beleid in

Direct na het vaststellen door de gemeenteraad gaat het nieuwe beleid in. Dan komen ook de voorwaarden online. Na een jaar evalueert de gemeente of het aangepaste beleid tot de juiste resultaat heeft geleid.

Dat wil zeggen: meer mogelijkheden voor de eigenaren en zo min mogelijk visuele schade aan het monumentenbestand.