HOME  |  Gemeente  |  Adviesorganisaties

Commissie Bezwaarschriften

De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. U kunt bezwaar indienen tegen besluiten van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De commissie Bezwaarschriften beoordeelt de bezwaarschriften en adviseert de gemeente over het te nemen besluit.

Hoorzittingen 

De hoorzittingen van de commissie zijn in principe openbaar en zijn altijd op een maandag. De agenda wordt in Nieuwsblad De Kaap en Stichtse Courant en op deze website gepubliceerd. 

Uitzondering

Bezwaarschriften over bijvoorbeeld bijstand en belastingen/leges worden niet door deze commissie behandeld. Daarvoor geldt een aparte regeling.