HOME  |  Gemeente  |  Adviesorganisaties

Duurzaamheidsraad

De duurzaamheidsraad is een onafhankelijke adviesraad. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd. Het doel van de duurzaamheidsraad is het bevorderen en versnellen van duurzaamheid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de implementatie ervan. De leden van de duurzaamheidsraad zijn benoemd door het college op basis van hun expertise en netwerk.

Leden van de duurzaamheidsraad

  • Ineke Lemmen
  • Jacqueline te Lindert
  • Jan Coen Smit
  • Jemima de Brauwere
  • Walter Vermeulen
  • Jaap de Vries
  • Remko Zuidema

Contact met de duurzaamheidsraad

U kunt mailen naar duurzaam@heuvelrug.nl.