HOME  |  Gemeente  |  Adviesorganisaties

Wmo-raad

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen.
En iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dit geldt voor jong en oud, voor gezonde mensen en mensen met een beperking, of in moeilijke omstandigheden.

Om dit te bereiken zijn goede voorzieningen nodig. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente sinds 2007 verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners op een breed terrein en heeft zij tot taak oplossingen te bieden die ertoe bijdragen dat iedereen volwaardig in de samenleving mee kan doen.

Archief