HOME  |  Gemeente  |  Beleidsnota's  |  Transities  |  Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016

In december 2014 heeft het college de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning vastgesteld. Op basis van die beleidsregels is op 31 maart jl. het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning door het college vastgesteld. Dit besluit is op 1 april in werking getreden.

In dit besluit staan de tarieven voor de verschillende maatwerkvoorzieningen in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning opgenomen, evenals de betreffende Pgb-tarieven.

Vanwege de veranderingen in de zorg zijn de beleidsregels en het besluit maatschappelijke ondersteuning belangrijke werkdocumenten voor de consulenten van de Servicepunten en de Sociale Dorpsteams.