HOME  |  Gemeente  |  College

College

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Zij bereidt (beleids)voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de genomen besluiten uit.  Het college heeft het raadsprogramma als gids.

Frits Naafs

Naafs
contactgegevens en taken Frits Naafs
FunctieBurgemeester
E-mailadresburgemeester@heuvelrug.nl
Taken

Burgerzaken, Communicatie, Dienstverlening & ICT,  Dierenwelzijn, Evenementen, Facilitaire Zaken, Integrale Handhaving, Openbare Orde & Veiligheid, Personeel en Organisatie, Vreemdelingenbeleid, Asielzaken en Nieuwkomers.

 • Dorpswethouder Driebergen-Rijsenburg
Frits: "Veiligheid maak je samen: inwoners, politie, gemeente, scholen en sportverenigingen!"

Specialismen
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Regionale ICT Dienst
 • Voorzitter Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Lid Algemeen bestuur Regionaal College politie
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Utrecht-Oost
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Andrieskerk Amerongen
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Koets & Rij
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting 100% Heuvelrug
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Sterrenkracht
 • Ambassadeur van Stichting STOPHersentumoren.nl

Frits Naafs heeft aangegeven dat hij geen bezoldigde nevenfuncties bekleedt. 

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Nana Bies

 • mail: nana.bies@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 56 07

Marjan Havekes

Havekes
contactgegevens en taken Marjan Havekes
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

De gemeentesecretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie en vormt de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Als hoogste ambtenaar is zij eindverantwoordelijk voor de dienstverlening van de gemeente. Zij is voorzitter van het gemeentelijk Management Team. Zij zorgt voor een goede dialoog met de teamleiders en uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Tenslotte is zij bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.


 

Specialismen

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Conny Willers

 • mail: conny.willers@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 56 49

Henk Veldhuizen

Veldhuizen
contactgegevens en taken Henk Veldhuizen
FunctieWethouder
E-mailadresm.phielix@heuvelrug.nl
Taken

Begraafzaken, Ondertunneling Maarsbergen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting & Passend Onderwijs, Openbare Ruimte en Wijkbeheer, Recreatieschap en Economie, Sport en Sportaccommodaties, Stationsgebied Driebergen-Zeist, transitie Jeugdzorg, Verkeer & Vervoer, Vroeg en Voorschoolse Educatie.

 • Dorpswethouder Amerongen en Overberg
 • Locoburgemeester
Specialismen

Nevenfuncties:

 • Lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied ( UHVK )
 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied ( UHVK )
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Eigenaar van een agrarisch bedrijf
 • Vrijwilliger bij de Brandweer

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Morena Phielix

 • mail: m.phielix@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 55 21
Politieke partijChristen Democratisch Appél (CDA)

Hans Nijhof

Nijhof
contactgegevens en taken Hans Nijhof
FunctieWethouder
E-mailadresconny.willers@heuvelrug.nl
Taken

Afval, Bibliotheken & Cultuurhuizen, Coördinator alle transities, Dorpsgericht werken, Kunst & Cultuur, Milieu & Duurzaamheid, Ouderenbeleid, Sociale Zaken, transitie AWBZ en WMO, transitie Participatie Wet, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg.

 • Dorpswethouder Leersum en Doorn
Hans: "Samen is een werkwoord!"
Specialismen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders BIGA Groep
 • Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionale Dienst Werk en Inkomen
 • Lid Algemeen Bestuur IW4 bedrijven
 • Lid Algemeen Bestuur en tevens lid van de Bestuurscommissie GGD regio Utrecht
 • Lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering Utrecht ( AVU )
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Lid Bestuur Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht ( RHC )

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Conny Willers

 • mail: conny.willers@heuvelrug.nl
 • tel: (0343) 56 56 49

Politieke partijGroenLinks Partij van de Arbeid (GL PvdA)

Gerrit Boonzaaijer

Boonzaaijer
contactgegevens en taken Gerrit Boonzaaijer
FunctieWethouder
E-mailadresm.phielix@heuvelrug.nl
Taken

Bedrijventerreinen, BGHU, Erfgoed en Monumenten, Europese Subsidies, Financiën en Inkoop, Natuur en Agrarische zaken, Ruimtelijke Ordening, Wonen,Vastgoed en Grondzaken, Woonwagenbeleid.

 • Dorpswethouder Maarn en Maarsbergen
Specialismen

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Berseba
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht ( ODrU )
 • Lid van het Algemeen bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Krommerijn gebied
 • Lid van de stuurgroep en het bestuurlijk platform WINNET
 • Lid van de Gebiedsraad O-gen en de Auditcommissie O-gen
 • Lid van het Algemeen Bestuur Welstand en Monumenten Midden Nederland
 • Lid Bestuur Gasdistributie Zeist en Omstreken
 • Ondernemer
 • Penningmeester WeerSamenNaarSchool regio Ede (ca. 30 scholen en 7.500 leerlingen)
 • Maakt deel uit van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug commandiet, Lange Dreef B.V. en de Commanditaire Vennootschap Lange Dreef C.V.
 • Lid Bestuur Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht ( BghU )

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Morena Phielix

 • mail: m.phielix@heuvelrug.nl
 • tel:  (0343) 56 55 21

Politieke partijStaatkundig Gereformeerde Partij (SGP)