HOME  |  Gemeente  |  College  |  Declaraties

Declaraties

Om hun werk te kunnen doen maken de burgemeester en wethouders kosten. Zij ontvangen hiervoor een ambtstoelage. Uit die toelage worden bijvoorbeeld representatiekosten betaald. Incidenteel mogen zij kosten declareren. Het gaat dan om kosten die niet kunnen worden betaald uit hun ambtstoelage.

In het kader van openheid en transparantie publiceert het college de uitbetaalde declaraties. Het gaat bijvoorbeeld om declaraties voor reis- en verblijfskosten, opleidingskosten, congreskosten en ontwikkelingskosten.

Hieronder staan de declaraties per collegelid.