HOME  |  Gemeente  |  Financiën  |  Begroting

Begroting

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het financiële huishoudboekje van de gemeente.

De begroting is beschikbaar. Dat geeft zowel de raadsleden als inwoners de mogelijkheid om de begroting door te nemen. Inwoners kunnen donderdag 1 november vanaf 20.00 uur meepraten over de begroting. De gemeenteraad bespreekt in een beeld- en oordeelsvormende vergadering het voorstel. De besluitvormende behandeling van de begroting in de raad is gepland op donderdag 8 november.