HOME  |  Gemeente  |  Financiën  |  Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016

Wij kijken tevreden terug op een jaar waarin samen met inwoners, ondernemers en partners hard is gewerkt aan aan een goed woon- en werkklimaat voor onze inwoners. Het jaar is positief afgesloten met een saldo van € 2,3 miljoen. Kenmerkend voor het jaar 2016 zijn de ingrijpende veranderingen die merkbaar zijn op allerlei gebieden. Van transities in het sociaal domein, aanpassingen in de fysieke leefomgeving, verbeteringen in de dienstverlening door voortschrijdende digitale mogelijkheden tot en met onze eigen organisatie.

Op 12 juni 2017 zal de gemeenteraad over de jaarrekening 2016 vergaderen. De agenda en de bijlagen die daarbij horen staan op de website van de gemeenteraad.