HOME  |  Gemeente  |  Gemeenteraadsverkiezingen 2018  |  Hoe kan ik stemmen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Hoe kan ik stemmen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. U kiest dan in het stemhokje met een rood potlood voor of tegen de Wiv 2017. Dit doet u door het vakje voor of tegen geheel of gedeeltelijk rood te kleuren.

Als u blanco wilt stemmen, vult u niets in. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Mensen die door hun lichamelijke gesteldheid niet zelfstandig kunnen stemmen, mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Lees verder