HOME  |  Gemeente  |  Gemeenteraadsverkiezingen 2018  |  Hoe werkt stemmen?

Hoe werkt stemmen?

Op de website hoe werkt stemmen legt Steffie alles uit over het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst legt Steffie uit wat de gemeenteraad is en wat zij voor werk doen. Daarna legt ze uit hoe het stemmen werkt.

Tot slot kan je ook oefenen door Steffie te helpen met stemmen.

https://www.hoewerktstemmen.nl/