HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding  |  Inkoop Jeugdhulp

Inkoop Jeugdhulp

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van Jeugdhulp voor kinderen met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en jeugd-GGZ.

De informatie die eerst op deze pagina’s vindbaar was, is getransformeerd en geïntegreerd met de inkoop webpagina die voor de Wmo begeleiding op de site van de gemeente Zeist te vinden was.

In de regio Zuid Oost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders. De regio heeft de inkoop via een ‘open huis’ aanbesteding vormgegeven. Hiervoor is een overlegstructuur in de vorm van een overlegtafel georganiseerd: 'Zorg om Tafel'. Voor meer informatie over de toetreding, zorgtoewijzing, overleg en communicatie verwijzen wij u naar de nieuwe website www.zorginzou.nl.

Bij vragen kunt u mailen naar inkoop@zorginzou.nl.