HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding  |  Inkoop Wmo

Inkoop Wmo

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van alle begeleiding van zelfstandig wonende, hulpbehoevende inwoners vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De informatie die eerst te vinden was op de website van de gemeente Zeist is getransformeerd en geïntegreerd met de nieuwe inkoop webpagina die voor de Jeugdhulp op de site van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te vinden was.

In de regio Zuid Oost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders. De regio heeft de inkoop via een ‘open huis’ aanbesteding vormgegeven. Hiervoor is een overlegstructuur in de vorm van een overlegtafel georganiseerd: 'Zorg om Tafel'. Voor meer informatie over de toetreding, zorgtoewijzing, overleg en communicatie verwijzen wij u naar de nieuwe website www.zorginzou.nl.

Bij vragen kunt u mailen naar inkoop@zorginzou.nl.