HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding  |  Inkoopspreekuur en bedrijfsbezoeken

Inkoopspreekuur en bedrijfsbezoeken

Ons inkoopbeleid legt de nadruk op het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB). Lokaal inkopen is niet alleen een taak van de gemeente maar ook van de ondernemers onderling. Ook is er een behoefte om elkaar beter te kunnen vinden en leren kennen.  

Hiervoor zijn drie mogelijkheden.

Inkoopspreekuur

Elk kwartaal, in principe eerste donderdagochtend, is er een ‘Inkoopspreekuur’. Bedrijven kunnen (individueel en op afspraak) langskomen bij de gemeente om kennis te maken met een centrale inkoopadviseur en eventueel de betreffende vakspecialist die de inkoop daadwerkelijk uitvoert. U kunt zich voor het inkoopspreekuur aanmelden via inkoop@heuvelrug.nl.

De eerstvolgende data zijn 4 april, 4 juli en 3 oktober. Alle dagen van 9.00-10.00 uur, 10.00-11.00 uur of 11.00-12.00 uur

Bedrijfsbezoeken

Ook gaan wij regelmatig op bezoek bij een bedrijf waarbij wij veel inkopen en/of die we graag beter willen leren kennen. We krijgen daarbij een beter beeld van wat een bedrijf kan bieden. Wij plannen hiervoor een geschikt moment voor alle partijen in. Wilt u ons ontvangen? Wij horen het graag van u via inkoop@heuvelrug.nl.

Platform

Met de ondernemersverenigingen zijn we een website opgestart waar ondernemers zich op kunnen presenteren zodat de gemeente bij haar inkopen ook lokaal de partijen weet te vinden en bedrijven ook onderling elkaar makkelijker (lokaal) kunnen vinden. U kunt zich als ondernemer hierop aanmelden www.regionaalinkopen.nl.