HOME  |  Gemeente  |  Organisatie

Organisatie

Wij werken midden in de samenleving. Hierin zijn wij bezig met diverse taken en projecten op verschillende terreinen. Wij werken samen met het college, de raad en de inwoners voor een zo mooi mogelijke leefomgeving. De kernwaarden Dienstverlenend, Verantwoordelijk, Omgevingsgevoelig, Samenwerken en Reflectie kenmerken onze dienstverlening en worden gezien als de kerncompetenties van onze collega’s.

Organisatie

Onze organisatie heeft een netwerkstructuur. Vanuit zes thema’s werken wij samen met andere partners in onze regio aan goede dienstverlening aan onze inwoners. In het organisatieplan kunt u zien hoe dat eruit ziet.

Met het programma Fris@Work blijven we ons ontwikkelen. Om klaar te zijn voor de toekomst richten we ons de komende periode op professionalisering van onze digitale vaardigheden, het verder verbeteren van onze dienstverlening en de manier waarop wij vanuit verschillende rollen (regisseren, faciliteren en uitvoeren) in contact treden met inwoners, initiatiefnemers en andere samenwerkingspartners.

Kijkje in de keuken? Bekijk hier een filmpje over hoe wij werken.

te downloaden