HOME  |  Gemeente  |  Organisatie  |  Participatie

Participatie

Participatie, ofwel: Samen met u

We ontwikkelen veel plannen en projecten met en voor de samenleving. We doen dat ook al jaren samen met inwoners en partners. Maar de samenleving verandert. Dat vraagt om een andere, zich vernieuwende aanpak.

In het boekje ‘Sluit je aan? #verbinden #doen!’ is een aanpak beschreven waarmee we het ontwikkelen van plannen en projecten in samenwerking met gemeente en belanghebbenden flexibel en eigentijds kunnen vormgeven. Op zo’n manier dat het aansluit bij de samenleving van deze tijd. Dus transparant, open, met ruimte voor een gesprek én duidelijk over mogelijkheden en onmogelijkheden, rollen en verwachtingen. Een aanpak die recht doet aan een samenleving in beweging. 

Sluit je aan? Verbinden en doen!

Iedereen die betrokken is bij het vraagstuk kan aansluiten (Sluit je aan). Je kunt als inwoners bijvoorbeeld aansluiten bij het proces door mee te doen. Als bestuurder en projectleider is het belangrijk om aan te sluiten bij de mensen die al actief zijn, of belangen hebben. Voor iedereen is het nodig om zich te verbinden met de anderen. Ook al zijn de belangen verschillend (Verbinden). Om mee te gaan in de veranderende samenleving zijn andere manieren van werken nodig. De meest effectieve manier om nieuwe wegen te bewandelen is door het te uit te proberen, dus door te doen. (Doen!)

Wil u meer weten? Lees dan ons boekje.