HOME  |  Gemeente  |  Partners  |  Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht

Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht

Samenwerkingsverband.

In Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen in het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht (BPZOU).

Ambitie

De ambitie van het samenwerkingsverband is: “De regio Zuidoost‐ Utrecht wil haar bestaande kwaliteiten behouden en waar mogelijk
versterken. Daarnaast wil de regio bronnen van overlast en hinder zoveel mogelijk terugdringen en vermijden. Op deze wijze wil de regio het aangename leefgebied voor haar inwoners in stand houden en de functie als waardevol en geliefd recreatiegebied voor (midden‐) Nederland duurzaam veilig stellen. Binnen die kaders streeft de regio op basis van samenwerking beperkte ontwikkelingen na.”.

In het Bestuurlijk Platform Zuidoost Utrecht hebben de burgemeesters van de betrokken gemeenten zitting. Voorzitter is burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten hebben in 2010 de Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht vastgesteld. In deze visie zijn kansen voor de samenleving verkend voor de vier pijlers wonen, werken, verkeer en recreatie/toerisme. Deze kansen worden door de betrokken gemeenten uitgewerkt in een Meerjarig Uitvoerings Programma zodat de projecten concreet worden uitgevoerd vanaf 2011.

Wilt u meer weten over de Gebiedsvisie Zuidoost Utrecht?

Klik dan hier voor het document. Het Meerjarig Uitvoerings Programma wordt op dit moment opgesteld door de betrokken partijen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het bestuurlijk platform via (0343) 56 55 00 of BPZOU@heuvelrug.nl.