HOME  |  Gemeente  |  Partners  |  Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Gemeenschappelijke regeling.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Alle gemeenten uit de provincie Utrecht nemen hieraan deel.

Gemeentelijke afvaardiging: burgemeester Frits Naafs, loco-burgemeester (plaatsvervangend).