HOME  |  Gemeente  |  Inkoop en aanbesteding  |  Pilot inhuur personeel via DAS

Pilot inhuur personeel via DAS

De gemeente Utrechtse Heuvelrug huurt regelmatig personeel in. Ook voor inhuur zijn er aanbestedings- en inkoopregels. Om dit proces goed te regisseren, goede matches mogelijk te maken en tegelijkertijd het proces rechtmatig en digitaal uit te voeren wordt vanaf 1 april 2018 gebruik gemaakt van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS).

De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat ervaring met dit systeem opdoen voor 2 afdelingen binnen de gemeente namelijk ‘Samenleving’(sociaal, zorg) en ‘Omgeving’(vergunningen, beleid, omgevingswet). Voor de overige afdelingen verloopt de inhuur op de gebruikelijke wijze.

Mocht u als bedrijf of ZZP-er inhuurdiensten voor Samenleving en Omgeving (kunnen) leveren en hiervoor in aanmerking willen komen is het noodzakelijk om vanaf 1 april 2018 ingeschreven  te staan binnen het Dynamisch Aankoopsysteem. Als u ingeschreven bent, ontvangt u automatisch bericht als de gemeente een nieuw inhuur-aanvraag uitzet.

U kunt zich nu al inschrijven voor de DAS op www.dastehuur.nl (ga naar inschrijven, dynamisch aankoopsysteem en kies ‘das te huur’). Voor de inschrijving dient u de Uniform Europees aanbestedingsdocument te downloaden en in te vullen en op te sturen.

Binnen 10 dagen wordt u inschrijving verwerkt en wordt u toegelaten in de DAS van gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Heeft u vragen of hulp nodig met de inschrijving?