HOME  |  Gemeente  |  Verordeningen

Verordeningen

Verordeningen en beleidsregels

Via Overheid.nl vindt u regelingen waaruit voor inwoners, bedrijven en instellingen rechten en verplichtingen voortkomen. Er zijn twee soorten:

  1. Verordeningen: dit zijn door de gemeenteraad opgestelde voorschriften die voor iedereen gelden.
  2. Beleidsregels: dit zijn voorschriften van de gemeenteraad, of het college van burgemeester en wethouders die een verordening nader uitwerken en verduidelijken.

De regelingen treden in werking de dag nadat deze bekend zijn gemaakt, tenzij anders wordt vermeld.

Beleidsnota's

Zoekt u een (beleids)nota? Deze staan, gesorteerd op thema, op de pagina 'beleidsnota's' op onze website.