Wij ontvingen op 22 maart 2022 een principeverzoek van de politie Landelijke Eenheid (PLE). De Landelijke Eenheid oriënteert zich op een nieuwe, toekomstbestendige centrumlocatie, omdat de panden die de huidige locatie vormen de nodige gebreken hebben. Na uitgebreid onderzoek door de gemeente is de conclusie dat meewerken aan dit verzoek op sportpark De Woerd te grote maatschappelijke gevolgen heeft voor de inwoners van Driebergen. Het college heeft in november 2022 dan ook besloten de raad hierover negatief te adviseren.

Na een beeldvormende, oordeelsvormende en tenslotte een besluitvormende raadsvergadering op 9 februari, heeft de gemeenteraad besloten het advies van het college te volgen en het verzoek in deze vorm definitief af te wijzen. Aan deze afwijzing ging een uitgebreid ambtelijk onderzoek en een informatietraject voor bewoners en sportverenigingen vooraf.

De afwijzing concentreert zich op drie onderwerpen:

  • Het voorstel van de PLE is niet geschikt voor de locatie van de sportvelden. De gemeenteraad hecht veel belang aan de sportinfrastructuur in Driebergen. De clustering en synergie van de sportvelden (en Hoenderdaal) is erg groot, waardoor uit elkaar halen van de verenigingen onwenselijk is. Een andere geschikte locatie om dit te realiseren is niet voorhanden en zou ook hoge kosten met zich meebrengen en maatschappelijke onrust
  • De kantorenvisie van de provincie staat een grote uitbreiding van vloeroppervlak kantoren in de provincie niet toe. Een grotere centrumlocatie en het verlaten van opnieuw te verhuren kantoorpanden, doen het vloeroppervlak kantoren wel toenemen
  • Het uitbreiden/nieuw bouwen van de huidige locatie heeft consequenties ten aanzien van mobiliteit. Het verkeer in Driebergen (en met name op de Hoofdstraat, N225) loopt nu al vast. Een uitbreiding van de centrumlocatie van de PLE leidt naar verwachting tot meer (moeilijk oplosbare) verkeersproblemen

Hoe verder?

Nu de gemeenteraad op basis van dit collegeadvies tot een negatief besluit is gekomen, is dit dossier voor dit moment afgerond. Voor het eventueel indienen van een alternatief verzoek ligt het initiatief bij de PLE.  

Voor meer informatie over dit onderwerp kijk op www.heuvelrug.nl/principeverzoek-politie