In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in gemeente Utrechtse Heuvelrug gestegen van 688 naar 725 (+5%). Dit ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018. De gemeente Utrechtse Heuvelrug scoort daarmee voor het eerst minder gunstig dan het regionaal gemiddeld dat een stijging laat zien van +1%. Opvallende stijgers zijn de aantallen geweldsmisdrijven en vernielingen.

Het aantal woninginbraken in de periode januari – juni 2019 is sterk gedaald: van 70 in 2018 naar 55 in 2019 (-21%). Dat zijn er 15 minder dan in dezelfde periode in 2018. Het aantal geslaagde woninginbraken is het sterkst afgenomen (15 nu en 26 in dezelfde periode in 2018). Daarnaast is het aantal bedrijfsinbraken gedaald van 22 in de eerste zes maanden van 2018 naar 9 in dezelfde periode in 2019. Deze twee typen misdrijven bevinden zich hiermee op het laagste niveau sinds 2016.

Het aantal geweldsmisdrijven laat een stijging zien. In de eerste zes maanden van 2018 waren er 48 geregistreerde geweldsmisdrijven. Dit aantal is in dezelfde periode van 2019 gestegen naar 70 geweldsmisdrijven (+46%). Deze stijging is merendeels veroorzaakt door een stijging in het aantal bedreigingen: van 18 in de eerste zes maanden van 2018 naar 26 in dezelfde periode in 2019 (+44%).

Het aantal vernielingen is in 2019 gestegen van 70 meldingen in de eerste zes maanden van 2018 naar 100 meldingen in dezelfde periode in 2019 (+43%). Deze toename ligt relatief hoger dan de regionale ontwikkeling (+8%).

Het aantal meldingen jongerenoverlast is in de eerste zes maanden van 2019 gestegen naar 97 meldingen, dit ten opzichte van 71 meldingen in dezelfde periode in 2018 (+37%).

Het aantal meldingen van online fraude is ook gestegen naar 62 meldingen in de eerste zes maanden van 2019, dit ten opzichte van 50 meldingen in dezelfde periode in 2018 (+24%).

Volgens burgemeester Naafs is de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2020 een prioriteit: ‘’Sinds 2016 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven constant sterk gedaald. Ondanks de lichte stijging is het nu nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. Bovendien gaat het absoluut gezien om relatief beperkte aantallen. In onze structurele samenwerking met andere gemeenten en externe partners is blijvende aandacht voor de aanpak van deze vorm van criminaliteit’’. De rol van de inwoner is hierin essentieel, want '‘samen maken we het veiliger’’, zo stelt burgemeester Naafs.

Daarnaast meldt burgemeester Naafs dat een belangrijk deel van de veiligheidsaanpak die gericht is op minder zichtbare ondermijnende vormen van criminaliteit het komend jaar geïntensiveerd wordt.  Dit betreft vormen van (online) fraude, de aanpak van hennepteelt en witwassen.
Burgemeester Naafs: ‘’Onze kracht ligt in de samenwerking binnen de regio. De lokale uitwerking van regionale speerpunten gaan wij begin volgend jaar presenteren in een lokaal plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van ondermijning’’.