Heeft u vragen over geldzaken? Of heeft u hulp nodig met brieven of administratie? Dat kan: gratis en zonder afspraak. De inloop is er voor alle inwoners. Ook als u een betaalde baan heeft, kunt u hier terecht voor hulp en advies.

Vaak lopen mensen te lang rond met financiële vragen of problemen. Inwoners kunnen elke dinsdag terecht voor budgetadvies, hulp bij moeilijke brieven met een financieel karakter, het invullen van formulieren en diverse vragen over financiën, schulden en afbetalingen. 

Soms is het gewoon heel ingewikkeld om alle post te begrijpen en keuzes te maken. Als de energieleverancier weer is gefuseerd, een andere naam heeft of u een nieuw pakket wil aanbieden. Soms gebeurt er in het leven te veel tegelijk, waardoor de post maandenlang blijft liggen tot de stapel niet meer om door te komen is. Of waardoor u niet toekomt aan het bellen van een instantie. 

U kunt uw administratie en post meenemen naar de inloop. Daar krijgt u een map waar papieren over bijvoorbeeld inkomen, verzekeringen, zorgkosten en de af te handelen brieven een logische plek vinden.

Ook zijn de Sociaal Raadslieden Zeist aanwezig voor vragen over belastingen, werk, inkomen, uitkeringen en schulden. 

U kunt elke week terecht bij een van de financiële inlopen:

  • Op dinsdag in Amerongen in de Bibliotheek, Allemanswaard 51, van 14.00-16.00 uur
  • Op donderdag in Doorn in het Cultuurhuis, Kerkplein 2, van 10.00-12.00 uur
  • Op dinsdag in Driebergen in de Bibliotheek, Hoofdstraat 164, van 10.00-11.30 uur

Mocht dat u niet uitkomen, kijkt u dan bij de Formulierenbrigade voor andere mogelijkheden.

Extra informatie

Gratis hulp bij het oplossen van schulden. U kunt zich melden via de website of telefonisch via 0800 8581157.