De sprengen in de bossen van Driebergen-Rijsenburg krijgen deze nazomer een flinke schoonmaakbeurt van het Utrechts Landschap voor verbetering van de waterkwaliteit en beter vasthouden van water. Hiermee krijgt de leefomgeving van onder andere de ijsvogel en watersalamander een flinke impuls. Bovendien worden de sprengen zo weer goed zichtbaar in het landschap en blijven de cultuurhistorische en ecologische waarden in het gebied beschermd. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen. Ze worden uitgevoerd in samenwerking met onze gemeente en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het gaat om de sprengen in het Driebergse bos en het Rijsenburgse bos ten noorden van de Arnhemse Bovenweg.

Meer informatie over deze onderhoudswerkzaamheden(externe link)