Als gemeente zijn we verplicht om hulp en ondersteuning te bieden aan onze inwoners. Dat willen we graag goed doen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat er goed of minder goed is gegaan, zodat wij ervan kunnen leren. Wat kan er volgens u verbeteren? Om dit te onderzoeken, hebben we een korte vragenlijst samengesteld. Wilt u ons helpen de ondersteuning en zorg te verbeteren? Laat dan uw mailadres achter, dan krijgt u op een later moment de vragenlijst toegestuurd. Hartelijk bedankt voor uw inzet en tijd.