Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 1 juli 2019, Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze is per 1 juli 2019 in werking getreden.

In de huisvestingsverordening staan de spelregels voor de verdeling van sociale huurwoningen in de gemeente. De verordening geeft regels voor toewijzing van sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 720,42 en de wijzigingen in de woningvoorraad. De regels wijken af van de regels die tot 1 juli 2019 gelden. In onderstaand document zijn de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

De nadruk in de nieuwe verordening ligt op het bevorderen van (meer) doorstroming in de voorraad sociale huurwoningen. Naast het realiseren van nieuwe woningen om het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten, willen de regiogemeenten er met deze verordening voor zorgen dat woningenzoekenden meer keuzemogelijkheden krijgen om te verhuizen naar een huurwoning die bij de grootte van hun huishouden en woonbehoeften past. Maatregelen die de doorstroming verbeteren, zijn onder andere het behoud van de inschrijfduur en de ‘van groot naar beter’ regeling.

De nieuwe verordening is afgestemd met de andere gemeenten, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties in de regio Utrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woningcorporaties, de huurdersorganisaties of met Angela Bolk via (0343) 56 56 00 of Angela.Bolk@heuvelrug.nl.