Wat is het?

Kunt u door ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen in uw huishouden? In de Sociale Kaart ziet u welke organisaties in uw dorp u hierbij kunnen helpen. Meer hulp nodig? Wij helpen u met een voor u passende oplossing.

Hoe werkt het?

Welke hulp u krijgt hangt af van de beste oplossing voor u. Eerst kijken wij of u geholpen bent met algemene hulp. Als blijkt dat het nodig is kunt u individuele hulp aanvragen. Wij bieden dan hulp in het huishouden óf een geldbedrag, zodat u de hulp zelf kunt inhuren

Soms betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt.

Individuele hulp is in principe 2 uur per week. Bij bepaalde medische situaties kan het meer zijn, bijvoorbeeld als u anders niet meer thuis kunt blijven wonen. Uiteraard bent u altijd vrij meer uren huishoudelijke hulp te regelen, deze betaalt u dan zelf.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Sociale Dorpsteam. Een consulent van het dorpsteam gaat met u in gesprek over uw situatie. U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt. In het gesprek wordt samen met u gekeken naar de beste oplossing.

Hoe lang duurt het?

Na het gesprek weet u vaak meteen wat u doen kunt om uw probleem op te lossen. Was het gesprek aanleiding om een aanvraag voor individuele hulp te doen? Dan ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de hulp krijgt. Deze termijn kan langer worden als er advies nodig is van externe instanties.