Voor pastorale zorg kunt u de volgende contactpersonen benaderen:

Geestelijke hulp nodig

Via uw huisarts of huisartsenpost kunt u in contact worden gebracht met de GZZ.

Geestelijke verzorging vanuit het Centrum voor Levensvragen

Andere hulp na crisis

Sociale nazorg

Heeft u last van de gevolgen van de valwind? Blijf hier niet mee rondlopen en neem contact op met uw huisarts. Of neem contact op met de Sociale Dorpsteams. Zij denken met u mee en zoeken met u naar een oplossing die bij uw situatie past. 

Rechtsbijstand

Alle verzekeringen zijn anders en hebben andere voorwaarden. Bent u er niet uitgekomen met uw verzekering en heeft u behoefte aan juridisch advies? Inwoners uit onze gemeente kunnen gratis terecht bij deRechtswinkel Utrechtse Heuvelrug.

Elke woensdagavond kunt u terecht bij het spreekuur van de Rechtswinkel in het Cultuurhuis, Kerkplein 2 in Doorn van 19.30 tot 20.30 uur. Een afspraak duurt maximaal 15 minuten. Geef vooraf aan dat u gebruik wilt maken van het spreekuur via info@rechtswinkelheuvelrug.nl.