U kunt contact zoeken met de kerken voor ondersteuning via pastorale zorg. U kunt de volgende contactpersonen daarvoor benaderen:

Geestelijke hulp nodig

Via uw huisarts of huisartsenpost kunt u in contact worden gebracht met de GZZ.

Geestelijke verzorging vanuit het Centrum voor Levensvragen

Andere hulp na crisis

Op de pagina achtergrond vindt u drie brochures 'Na de schok' van de GGD. Een voor jongeren, een voor ouders over kinderen en een voor volwassenen.