De ingebrachte voorstellen op de informatiemarkt van vorig jaar komen zo mogelijk terecht in het nieuwe herstelplan. Bijvoorbeeld het idee om het voetpad langs de Lomboklaan door te trekken en de wens om langs straten en wegen uiteenlopende (als dat kan bloeiende) boomsoorten te planten. Bureau Copijn heeft de lijst met ideeën en wensen gekregen.

Tot en met maart kunt u nog met ideeën voor groenherstel in het openbaar gebied komen. Er is dan nog gelegenheid om te kijken of het meegenomen kan worden in het herstelplan. Stuut uw ideeën naar valwind@heuvelrug.nl

Onderwerpen die niet gaan over het openbaar gebied, worden niet mee genomen. Er was bijvoorbeeld de wens om de tuin rond de Johanneskerk opnieuw in te richten met inheemse struiken en bomen.