HOME  |  Inwoner  |  Melding, klacht, bezwaar

Melding, klacht, bezwaar

Iets melden

Melding openbare ruimte

Melding straatverlichting

Melding of klacht over het stationsgebied Driebergen-Zeist

Een gevaarlijke of spoedeisende situatie doorgeven? Bel dan direct (0343) 56 56 00.

Vermoeden van ondermijning

Er is sprake van ondermijning bij illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude. Help ondermijning bestrijden en meld uw vermoedens. Dat kan ook anoniem.

Klacht indienen

U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door ons niet behoorlijk behandeld bent. Volg het stappenplan om er zeker van te zijn dat het om een klacht gaat in plaats van een melding of bezwaar.

Een klacht over afvalinzameling

Heeft u een klacht over de afvalinzameling? Bel dan met Suez 0800 405 05 00.

Gevonden of verloren voorwerpen

Meld, zoek en vind uw gevonden of verloren voorwerpen.

Bezwaar maken

U maakt bezwaar wanneer u het niet eens ben met een besluit. Volg eerst het stappenplan om te bepalen of het inderdaad om een bezwaar gaat.

Wilt u ons alleen iets laten weten e-mail dan naar info@heuvelrug.nl.