Van 1 augustus tot en met 30 september 2021 is de indieningsperiode initiatieven zonnevelden. Initiatiefnemers kunnen plannen indienen voor de aanleg van 25 hectare zonnevelden in onze gemeente. Alle relevante informatie voor initiatiefnemers staat op deze pagina. Er is ook een informatiepagina voor inwoners.

Ambitie zonne-energie

Wij zetten in op energiebesparing én opwekken van duurzame energie, zoals zonne-energie. Onze gemeente heeft waardevolle en unieke landschappen die niet alleen regionaal, maar ook landelijk hooggewaardeerd worden. Bij het inpassen van duurzame energieopwekking in deze landschappen is het belangrijk dat we dat zorgvuldig doen. En met veel oog voor onze kenmerken en kwaliteiten.

Beoordeling initiatieven

Hoe we de duurzame energieopwekking inpassen staat in het afwegingskader ‘Energie in landschap’. Hierin staat hoe wij plannen voor duurzame energieopwekking in de landschappen van onze gemeente afwegen.

We vragen initiatiefnemers om met voorstellen te komen. De beoordeling van initiatieven is in twee rondes. De eerste ronde is in 2021. Het gaat om maximaal 25 hectare. Op hetzelfde moment doen we een uitvraag voor het opwekken van energie met innovatieve technieken die niet of nauwelijks zichtbaar zijn in het landschap. 

Mogelijke initiatiefnemers

  • Grondeigenaren/investeerders: het gaat hier om grotere zonnevelden die de stroom volledig aan het net terugleveren
  • Lokale energiecoöperaties: het gaat hier om grotere zonnevelden die de stroom volledig aan het net terugleveren

Indieningsperiode initiatieven

Van 1 augustus tot en met 30 september 2021 kunnen potentiële initiatiefnemers plannen indienen voor de realisatie van de 25 hectare zonnevelden. Het tarief voor het indienen van een initiatief is 750 euro. Ook zijn er voorwaarden en processtappen voor het indienen van een initiatief. Behoort uw initiatief tot één van de beste plannen en komt u in aanmerking voor de vergunningsaanvraag? Houd er dan rekening mee dat een bibob-toets onderdeel uitmaakt van de vergunningsaanvraag.

Beoordelingsformulier intaketafel

De eerste beoordeling van de initiatieven is in oktober 2021. De intaketafel beoordeelt de plannen volgens het beoordelingsformulier op criteria zoals, landschappelijke kwaliteit/beeldkwaliteit, ecologische kwaliteit en participatie. De intaketafel is een intern overlegorgaan met ruimtelijke adviseurs en adviseurs van buitenruimte. De initiatieven worden niet op volgorde van binnenkomt beoordeeld. Het beoordelingsformulier is met het afwegingskader ‘Energie in landschap’ opgesteld.

Interesse en vragen

Heeft u interesse? De ruimtelijke initiatieven moeten vóór vrijdag 1 oktober 2021 te zijn ingediend via het online aanvraagformulier voor een initiatief. Vragen kunt u stellen via duurzaam@heuvelrug.nl. Geef daarbij ‘indieningsperiode zonnevelden’ aan als onderwerp van uw bericht.