Informatie van de Regionale Sociale Dienst Krommerijn Heuvelrug

Per 1 oktober eindigen de Tozo (5) en de TONK. Dit heeft gevolgen voor veel ondernemers en degenen die daarnaast ook van TONK gebruik maakten. Om de overgang naar zelfstandig opnieuw verwerven van eigen inkomsten te verzachten, zijn er een aantal mogelijkheden. 

Zelfstandigen kunnen met ingang van 1 oktober 2021, onder bepaalde voorwaarden en afhankelijk van hun situatie, een beroep doen op twee regelingen:

  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Beide regelingen kunnen een tijdelijk vangnet zijn voor ondernemers die hun bedrijf (gewijzigd) voortzetten of hun bedrijf beëindigen.

Ondernemers kunnen contact opnemen met het Ondernemersteam van de Regionale Sociale Dienst voor advies of ondersteuning. Of samen met medewerkers de mogelijkheden van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) doornemen.

Informatie Regionale Sociale Dienst

Er is een aangepaste Bbz-regeling voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2021. De aangepaste Bbz-regeling moet nog wel definitief worden vastgesteld via een Algemene Maatregel van Bestuur. De exacte voorwaarden zijn dus nog niet 100% duidelijk. Op de vernieuwde website van de RSD staat informatie over de mogelijkheden van de Bbz: 'Als Tozo afloopt, wat dan?'.

We adviseren de ondernemers onze website in de gaten te houden voor meer informatie over de aanvraagprocedure https://www.rsdkrh.nl/ondernemers.

TONK

De afronding van alle coronasteun per 1 oktober 2021 geldt ook voor de TONK. Per 1 oktober schakelen we weer over op de al bestaande ondersteuning van huishoudens in financiële nood. Dit is:

  • bijzondere bijstand
  • een van de minimaregelingen. 

Meer informatie staat op: https://www.rsdkrh.nl/extras-bij-laag-inkomen.

Tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen

Op 16 maart 2021 is de beleidsregel ‘Tijdelijke uitbreiding terrassen Utrechtse Heuvelrug zomer 2021’ vastgesteld. Hiermee is het voor horecagelegenheden mogelijk om uit te breiden met een tijdelijk terras tot uiterlijk 16 oktober 2021. De tijdelijke uitbreiding van het terras kan alleen als de horecaondernemer een gedoogbesluit heeft en zich houdt aan de beperkende voorwaarden. Wilt u van deze tijdelijke uitbreiding gebruik maken? Vul het aanvraagformulier volledig in en stuur het mét de gevraagde documenten naar ondernemers@heuvelrug.nl.

Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder

De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee. Jongeren, flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt, ondernemers of zzp’ers die inkomsten missen en de financiële reserves moeten opmaken. Ondanks dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. 

Geldfit.nl

Om de drempel naar hulp te verlagen kan men op de website Geldfit.nl met een korte online test zien hoe de financiële situatie is en welke ondersteuning er is. Soms een verwijzing naar een website, een buddy, een budgetcoach vrijwilliger of schuldhulpverlening van de gemeente. Anoniem advies op maat kan via het gratis telefoonnummer 0800-8115.

Ondersteuning door GGD

Heeft u vragen hoe u om moet gaan met een uitbraak in uw organisatie? Of vraagt u zich af welke maatregelen u kunt nemen om een uitbraak te voorkomen? De GGD regio Utrecht heeft een speciaal team dat contacten onderhoudt met bedrijven in de regio als ondersteuning bij de coronamaatregelen. Dit team is zeven dagen per week van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar via (030) 80 02 399 (ondersteuning bedrijven).

In gesprek met de verhuurder van uw pand

Gaat u in gesprek met de verhuurder van uw pand over hoe u de coronaperiode doorkomt? Misschien kan deze brief van het college u helpen.