Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4)

Tozo 4 loopt van 1 april tot  en met 30 juni 2021. U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het  totaal van de inkomsten van u en uw partner gezamenlijk onder het sociaal minimum komt. De uitkering levensonderhoud Tozo 4 kan, als u aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden april 2021 tot en met juni 2021. Wilt u een aanvraag doen? Leest u dan verder.

Tijdelijke uitbreiding bestaande terrassen

Op 16 maart 2021 is de beleidsregel ‘Tijdelijke uitbreiding terrassen Utrechtse Heuvelrug zomer 2021’ vastgesteld. Door de vaststelling van deze beleidsregel wordt het horecagelegenheden mogelijk gemaakt om uit te breiden met een tijdelijk terras tot uiterlijk 16 oktober 2021.

De tijdelijke uitbreiding van het terras is alleen mogelijk als de horecaondernemer beschikt over een gedoogbesluit en zich houdt aan de beperkende voorwaarden. Vooruitlopend op de versoepelingen is het al mogelijk om een gedoogbesluit aan te vragen.

Aanvragen

Wilt u van deze tijdelijke uitbreiding gebruik maken? Vul onderstaand aanvraagformulier volledig in en stuur het mét de gevraagde documenten naar ondernemers@heuvelrug.nl.

Let op: de terrassen mogen pas uitgebreid worden wanneer de landelijke COVID-19 maatregelen dit toelaten.

Corona en contactberoepen

Team Uitbraakmanagement van GGD regio Utrecht ondersteunt o.a. bedrijven, horeca en (sport)verenigingen bij vraagstukken rondom het coronavirus. Er is behoefte aan meer informatie over omgaan met coronamaatregelen op de werkvloer, maar niet iedereen weet Team Uitbraakmanagement te vinden. Daarom is er een nieuwsbrief. De eerste editie is speciaal voor contactberoepen. Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrieven voor bedrijven, horeca, (sport)verenigingen en contactberoepen.

Kom in actie bij geldzorgen: de eerste stap helpt je verder

De coronacrisis raakt een groot aantal mensen in hun portemonnee, zoals jongeren en flexwerkers die hun (bij)baan zijn kwijtgeraakt. Of ondernemers en zzp’ers die inkomsten missen en noodgedwongen hun financiële reserves uitputten. Ondanks deze dreigende geldzorgen wachten mensen vaak lang met het zoeken naar hulp. Uit schaamte, maar ook omdat zij de weg naar hulp niet goed weten te vinden. Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewerkstelligen dat particulieren en ondernemers snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben en weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen.

Geldfit.nl

Om de drempel naar hulp te verlagen, kunnen mensen op de website Geldfit.nl aan de hand van een korte online test te weten komen hoe hun financiële situatie is en welke ondersteuning er voorhanden is. Dat kan een gerichte verwijzing zijn naar een website, maar ook een buddy, een budgetcoach van een vrijwilligersorganisatie of schuldhulpverlening van de gemeente. Ook is het mogelijk om via het gratis telefoonnummer 0800-8115 anoniem advies op maat te krijgen.

Bij Geldfit.nl zijn een groot aantal partijen betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en grote werkgevers. Zij verwijzen klanten en medewerkers actief door naar de online test en zetten zich in voor een sociaal incassobeleid. Op deze manier hebben inmiddels 450.000 mensen Geldfit.nl bezocht.

Ondersteuning door GGD

Heeft uw bedrijf vragen hoe om te gaan met een uitbraak of heeft u vragen over welke maatregelen u kunt nemen om een uitbraak te voorkomen? Neem dan contact op met de GGD regio Utrecht. Zij heeft een speciaal team dat contacten onderhoudt met bedrijven in de regio als ondersteuning bij de coronamaatregelen. De GGD is zeven dagen per week van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar via (030) 80 02 399 (ondersteuning bedrijven).

Gesprek met de verhuurder van uw pand

Gaat u met uw verhuurder in gesprek hoe u de coronaperiode door kunt komen? Mogelijk kan deze brief u helpen.

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls. Lees het nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid.

  • De RSD voert voor onze gemeente de overbruggingsregeling uit. Meer informatie vindt u op de website van de RSD.
  • De BghU voert voor onze gemeente de belastingen uit. Meer informatie vindt u op de website van de BghU.

Maak voor aanvragen Tozo geen gebruik van andere organisaties

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. De Regionale Sociale Dienst helpt u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u bellen naar (030) 692 94 55 of e-mailen: corona@rsdkrh.nl

Corona-ondersteuning voor ondernemers in de regio Utrecht

Wilt u weten voor welke steunmaatregelen u in aanmerking komt? Of met iemand sparren over uw bedrijfsvoering of businessmodel? Voor elke ondernemersvraag die met corona te maken heeft, kunt u terecht bij URECA. De Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) biedt hulp aan ondernemers uit de regio Utrecht. Stel uw specifieke ondernemersvraag of geef uw aanbod door aan URECA, ze zijn er voor alle ondernemers in de regio Utrecht, groot en klein, uit elke sector. 

Stel uw vraag aan URECA 

Overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl en met nauwe betrokkenheid van Invest-NL.  

Wilt u hierover meer weten of het webinar volgen? Lees meer over de Corona-Overbruggingslening.