Om energie met zonnepanelen op te wekken, is veel ruimte nodig. De meest logische plek is op daken. De afgelopen jaren is het aantal daken met zonnepanelen in onze gemeente flink gestegen. En er zijn nog veel ‘lege’ daken beschikbaar. In de toekomst zullen we ook panelen zien aan gevels, in ramen en op het wegdek. Maar zelfs als we energiebesparing én alle mogelijkheden op daken gaan benutten is er nog steeds niet genoeg duurzame energie. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om in 2021 de eerste 25 hectare toe te staan. Met oog voor het landschap.

Onze gemeente heeft waardevolle en unieke landschappen die niet alleen regionaal, maar ook landelijk erg gewaardeerd worden. Bij het inpassen van duurzame energieopwekking in deze landschappen is het belangrijk dat we dat zorgvuldig doen. En met oog voor onze kenmerken en kwaliteiten. Hoe we de duurzame energieopwekking inpassen staat in het afwegingskader ‘Energie in landschap’. Hierin staat hoe wij plannen afwegen voor duurzame energieopwekking in de landschappen van onze gemeente.

Participatie is verplicht

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden betrokken worden bij de aanleg van zonnevelden. Het gaat om uw leefomgeving. Elke initiatiefnemer moet daarom aangeven hoe omwonenden en lokale bedrijven kunnen meedenken en meedoen. In de voorbereidende fase, de inpassing van de zonnevelden en de opbrengst ervan. Ook vragen wij van de initiatiefnemer dat de lokale omgeving financieel voordeel heeft van de opbrengsten van een zonneveld.

Komt er een plan komt voor een zonneveld in uw omgeving? Dan nodigt de initiatiefnemer u uit om mee te denken over het plan en de inpassing van het plan in het landschap. Het streven is dat iedere inwoner ook de kans krijgt om als mede-investeerder mee te doen aan een project voor een zonneveld.

Processtappen

Binnenkort kunnen initiatiefnemers een plan voor een zonneveld bij ons indienen. Na beoordeling aan de hand van het afwegingskader worden de beste initiatieven voorgelegd aan de gemeenteraad. Als inwoner heeft u de mogelijkheid om mee te praten met de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad heeft besloten gaan de initiatiefnemers aan de slag met participatie. Als de participatie is afgerond kunnen ze een Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. 

Is er formele inspraak mogelijk op een initiatief voor een zonneveld?

Ja. Initiatieven voor een zonneveld doorlopen de gebruikelijke uitgebreide aanvraagprocedure voor een Omgevingsvergunning. Meer informatie over het proces staat in de processtappen.

Vragen

Vragen kunt u stellen via duurzaam@heuvelrug.nl. Geef daarbij ‘indieningsperiode zonnevelden’ aan als onderwerp van uw bericht.