In de gemeente Utrechtse Heuvelrug willen we tot 2030 medewerking verlenen aan een aantal zonnevelden. Een zonneveld is een verzameling zonnepanelen op een frame dat op de grond staat. In de zomer van 2021 konden initiatiefnemers hun plannen inleveren voor de aanleg van de eerste 25 hectare zonnevelden. Wat is er sindsdien gebeurd?

Wij ontvingen vijf plannen, goed voor in totaal meer dan 50 hectare zonnevelden. Er is een selectie gemaakt op basis van de kwaliteit van de plannen. Daarbij is ook gekeken naar de gevolgen voor biodiversiteit, natuur en landschap, en of er is gezocht naar vernieuwende oplossingen. Het afwegingskader ‘Energie in landschap’ was hierbij leidend. Op 9 november 2021 koos het college twee plannen uit en stuurde die door naar de gemeenteraad. Die heeft op 23 december 2021 besloten dat de twee geselecteerde initiatieven voor zonnevelden hun plannen verder mochten uitwerken.

Welke initiatieven zijn er?

Het gaat om 11 hectare zonneveld verdeeld over twee locaties aan de Eindseweg in Overberg, en een zonneveld van 12,5 hectare aan de Amerongerwetering in Amerongen. 

De initiatiefnemers werkten in 2022 hun plannen verder uit. In samenspraak met omwonenden zijn de plannen aangepast. In december 2022 nam de gemeenteraad opnieuw een besluit op basis van de uitgewerkte plannen. Beide initiatiefnemers mochten een vergunning aanvragen. Dit hebben zij inmiddels gedaan. De verwachting is dat het eerste zonneveld in 2025 wordt aangelegd.

Vragen?

Vragen kunt u stellen via duurzaam@heuvelrug.nl.