Op 30 november heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het aanwijzingsbesluit van 7 mei 2020 voor de afvalcontainers voor PMD en glas in Amerongen, Koenestraat, in te trekken. Dit besluit is bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad. Het gaat om de ondergrondse containers die eerder dit jaar geplaatst zijn ter vervanging van de oude ondergrondse containers op het parkeerterrein van de Jumbo.

Aanleiding voor het intrekken zijn de bezwaren die tegen het besluit zijn ingediend. Het gevolg is dat de huidige containers voor PMD en glas binnen enkele weken worden gesloten. Op het ogenblik wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor de afvalcontainers voor PMD en glas. Mogelijk moet er eerst aanvullend onderzoek worden gedaan voordat een definitieve locatie wordt aangewezen. In dat geval wordt voor een tijdelijke oplossing op een andere plek gekozen.