Bestemmingsplanwijziging voor ruimtelijke ontwikkelingen nog mogelijk tot 1 december.

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zou per 1 juni een eerste verandering merkbaar zijn vanwege de verandering van de werkwijze rond bestemmingsplannen. Voor ruimtelijke ontwikkelingen zou niet langer het bestemmingsplan gewijzigd worden, maar een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden verleend.

Op 27 mei heeft de minister aangegeven dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding is verplaatst naar 1 juli 2022.

Vanaf 1 december 2021 van bestemmingsplan naar omgevingsvergunning

Het uitstellen van de Omgevingswet met een half jaar betekent ook dat het wijzigen van het bestemmingsplan langer mogelijk blijft. Voor projecten waarvoor de raad of het college goedkeuring heeft gegeven, en het bestemmingsplan aangepast moet worden, geldt nu dat uiterlijk 1 december alle formele documenten bij de gemeente binnen moeten zijn. In die gevallen kan de normale bestemmingsplanprocedure nog doorlopen worden.

Het betekent nadrukkelijk niet dat andere plannen na deze datum stilvallen. In alle andere gevallen worden de projecten (ook nu al) zoveel mogelijk opgepakt met een omgevingsvergunningprocedure. Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen in de meeste gevallen namelijk ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Het indienen van aanvragen hiervoor blijft mogelijk tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Voor aanvragen die vanaf die datum worden ingediend, gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Houd voor meer informatie de communicatiekanalen in de gaten, zoals Gemeentenieuws en deze website. Vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u stellen via de mail: omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.