HOME  |  Inwoner  |  Archeologie

Archeologie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een lange bewoningsgeschiedenis. In de bodem zijn sporen en vondsten uit alle archeologische perioden aanwezig. Het is van belang zorgvuldig met dit bijzondere archeologische erfgoed om te gaan. Meer informatie vindt u bij erfgoedbeleid.

Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek

Bij een vergunningaanvraag voor werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord, dan kan de gemeente archeologisch onderzoek eisen. Doorslaggevend hierbij zijn de archeologische verwachtingswaarde van het terrein en de werkzaamheden in de bodem. Meer informatie vindt u bij Archeologie, archeologisch onderzoek.

Archeologische vondsten

In onze gemeente zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. De gemeente hecht grote waarde aan dit archeologisch erfgoed. Wij willen deze rijkdom delen door het uitgeven van archeologische folders en brengen zo bijzondere archeologische vindplaatsen onder de aandacht.

Vragen

Voor meer informatie over archeologie en ons archeologiebeleid kunt u contact opnemen met de gemeentelijke archeoloog via archeologie@heuvelrug.nl.

Bijbehorend product in het digitaal loket