HOME  |  Inwoner  |  Cultuurhistorie  |  Beleid

Beleid

Het is belangrijk dat het waardevolle cultuurhistorische erfgoed zo veel mogelijk behouden blijft voor de huidige en toekomstige generaties. Wij voeren daarom actief beleid op het gebied van cultuurhistorie. Ook worden bijzonder waardevolle gebouwen en landschapselementen beschermd als gemeentelijk monument.

U vindt de monumentenverordeningen op overheid.nl.

Voor beleidsnota's:

Beleidsnota's ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur.