HOME  |  Inwoner  |  Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten

De historische kern van Amerongen en het dorp Rijsenburg zijn door het rijk aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het tuindorp Maarn is ook beschermd, maar dan op basis van de gemeentelijke monumentenverordening. Het doel van deze bescherming is het behoud van het bijzondere historische karakter van deze kernen.

Bouwen en verbouwen bij een beschermd dorpsgezicht

Bouwwerkzaamheden zijn vergunningplichtig. Bij de van rijkswege beschermde dorpsgezichten geldt daarop een uitzondering. Bouwwerkzaamheden op het erf aan de achterkant van een ‘niet als monument beschermd hoofdgebouw’ zijn vergunningvrij als het erf niet gericht is richting openbaar toegankelijk gebied. Dus niet op het zij-erf achter de achtergevel.

Vergunningcheck

Het is verstandig om vooraf te checken bij de gemeente of voor bouwwerkzaamheden een vergunning nodig is of niet. U kunt dan ook informatie krijgen over het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bevat regels over waar op een perceel gebouwd kan worden en geeft maxima aan bouwvolumes.  Meer informatie over beschermde dorpsgezichten vindt u in de brochure Historische Heuvelrug.

Vragen?

Heeft u vragen over verbouwingen in beschermde dorpsgezichten? Neem dan telefonisch contact met ons op via (0343) 56 56 00 of per e-mail: info@heuvelrug.nl