HOME  |  Inwoner  |  Buitenplaatsen en landgoederen

Buitenplaatsen en landgoederen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft 44 historische buitenplaatsen en landgoederen. Ze liggen vooral in de Stichtse Lustwarande, een doorlopende strook van landgoederen en buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen, en in het Langbroekerweteringgebied.

Buitenplaats of landgoed

Een buitenplaats is een landhuis met een tuin of park en bijbehorende bouwwerken, zoals een koetshuis of een oranjerie. Soms is het hoofdgebouw een kasteel, al dan niet met een grachtenstelsel. Een landgoed is een buitenplaats èn de daarbij behorende bossen en/of landbouwgronden met de daarbij behorende opstallen.

Onderhoud en herstel

Onderhoud en herstel van zowel de historische bouwwerken als de omliggende groene aanleg is kostbaar. Omdat de instandhouding van veel historische landgoederen en buitenplaatsen onder druk staat, heeft de gemeente onderzocht wat zij kan betekenen voor de instandhouding van deze waardevolle complexen. Wijzigingen moeten met respect voor de monumentale waarde gebeuren en zorgvuldig landschappelijk ingepast worden. U leest hierover in de nota Buitens op de Heuvelrug.

Vragen?

Heeft u een plan voor een historische buitenplaats of vragen over onderhoud of restauratie? Of wilt u meer informatie over onze historische buitenplaatsen? Dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon historische buitenplaatsen, Anne M.C. van Rooij-van Wijngaarden. Zij is aanspreekpunt bij de gemeente voor vragen over buitenplaatsen en zorgt dat er bij projecten voor deze historische complexen intern een goede afstemming is. Zij kan u informeren, adviseren en zo nodig doorverwijzen binnen de gemeente. U kunt haar bereiken via (0343) 56 56 00 of buitenplaats@heuvelrug.nl.