HOME  |  Inwoner  |  Dorpscoördinator  |  Maarn - Maarsbergen

Maarn - Maarsbergen

Elk dorp heeft een Dorpsnetwerk, opgezet door en voor inwoners om initiatieven vanuit het dorp aan te jagen en te ondersteunen. Voor dergelijke initiatieven kan het Dorpsnetwerk een beroep doen op het dorpsbudget van de gemeente. Dorpsnetwerken bestaan uit betrokken en actieve inwoners die fungeren als de ‘ogen en oren’ van het dorp. Doel van het netwerk is de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp te vergroten. Het Dorpsnetwerk organiseert minimaal 1x per jaar een bijeenkomst voor alle inwoners en instellingen uit Maarn. Voor meer informatie mailt u naar postbusmaarn@heuvelrug.nl en postbusmaarsbergen@heuvelrug.nl.

In Maarn en Maarsbergen is een dorspnetwerk in de vorm van het Dorpsberaad gestart. Dit Dorpsberaad bestaat uit vertegenwoordigers van bestaande organisaties en betrokken inwoners. Het Dorpsberaad verbindt organisaties zodat er een gezamenlijke dorpsvisie ontstaat. Een andere rol is aanspreekpunt zijn voor maatschappelijke organisaties zoals de woningbouwvereniging en de gemeente.