HOME  |  Inwoner  |  Monumenten

Monumenten

Onze gemeente heeft maar liefst 517 rijksmonumenten en ongeveer 540 gemeentelijke monumenten. Monumenten verdienen bijzondere aandacht. Dat vraagt om kennis en creativiteit. Het inwinnen van deskundig advies is daarom heel belangrijk.

Monumentale bescherming

Monumentale bescherming betekent dat er een vergunning nodig is voor wijzigingen aan het monument. Voor restauratie of (groot) onderhoud is ook een vergunning nodig. Gewoon onderhoud, waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving en detaillering ongewijzigd blijven, is in principe vergunningvrij. Wij adviseren wel om altijd even contact op te nemen met de ‘adviseur monumenten’ van de gemeente voor deskundig advies over het onderhoud aan uw monument. Zo hoort u meteen of een bepaalde werkzaamheid vergunningplichtig is en of er subsidiemogelijkheden zijn.

Aanwijzing als monument

Het aantal gemeentelijke monumenten groeit nog, omdat er nog steeds waardevolle gebouwen of andere objecten, zoals historische parken, worden aangewezen als gemeentelijk monument. De voorwaarden voor aanwijzing van nieuwe monumenten zijn vastgelegd in de Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010.

Vragen

Neem voor vragen over onderhoud, restauraties en verbouwingen aan monumenten of de benodigde vergunning contact met ons op, via telefoonnummer (0343) 56 56 00, per e-mail info@heuvelrug.nl of download de brochure 'Historische Heuvelrug' onderaan deze pagina. Ook voor vragen over historische gebouwen die geen monument zijn. Voor het inzien van verordeningen verwijzen wij u naar de website www.overheid.nl.

Monumentenschildje

Wij hechten veel waarde aan onze monumenten. Monumenten vertellen een belangrijk deel van onze historie. Om de gemeentelijke monumenten meer onder de aandacht te brengen, is een speciaal schildje voor op de gevel van gemeentelijke monumenten ontworpen. Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u een gemeentelijk monumentenschildje bij ons aanvragen.