HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Afval, oud papier

Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Wat is het?

Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan kartonnen verpakkingen. Wat niet: melkpakken en andere drankenkartons, daar zit een plastic of aluminium laagje in. Kijk voor meer informatie op de website www.doemeermetafval.nl.

Minder papier? Bij de gemeente kunt u nee/ja-stickers krijgen die u op uw brievenbus kunt plakken. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen.

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt eens per maand door een vereniging huis-aan-huis ingezameld via de grijze papier kliko met blauwe deksel. Heeft u geen papier-kliko of zit deze vol? Breng papier en karton dan naar de daarvoor bestemde verzamelcontainer. Kijk voor de dichtstbijzijnde papiercontainer op www.mijnafvalwijzer.nl, het kaartje in de afvalapp of onder het tabblad documenten.

Ook veel verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties hebben een container staan waarin u uw papier kwijt. U kunt uw papier ook naar de milieustraat brengen.

Wat gebeurt ermee?

Verenigingen die papier inzamelen krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente. Ingezameld papier en karton wordt verhandeld als grondstof voor nieuw papier. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt al van oud papier gemaakt.

Klachten over de papierinzameling?

Bel Remondis: 033 277 1880 of mail: scherpenzeel@remondis.nl.