HOME  |  Inwoner  |  Onderwerpen A-Z  |  Bed and Breakfast

Bed and Breakfast

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Als u een Bed & Breakfast wilt starten vragen wij u een afspraak met ons te maken om de mogelijkheden in het bestemmingsplan of de beheersverordening van de betreffende locatie samen door te spreken. U kunt een afspraak bij ons inplannen.

Maak een afspraak.

U vindt hier informatie over: "Introductie"

Introductie

Als u een bed and breakfast wilt starten vragen wij u een afspraak met ons te maken om de mogelijkheden door te spreken. Waarschijnlijk is een vergunningaanvraag nodig via het Omgevingsloket online.

Mogelijk gaat u ook verbouwen, kijkt u hiervoor onder Omgevingsvergunning.

Kunnen er in uw bedrijf meer dan 10 personen tegelijk overnachten? Vraag dan ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan via Omgevingsloket online.

Bent u van plan alcohol te verkopen? Neem dan contact op met een van de APV-medewerkers van onze gemeente (zie ook: drank- en horecavergunning).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Waarschijnlijk heeft u een vergunning nodig voor het starten van een bed and breakfast en moet u aan de voorschriften van het bestemmingsplan of de beheersverordening voldoen. Dit kunnen wij met u bekijken in de regels van het bestemmingsplan van de betreffende locatie. Mogelijk heeft u een vrijstelling nodig en doet u een aanvraag voor 'Handelen in strijd met regels voor ruimtelijke ordening'.

Naast deze bepalingen zijn door de gemeenteraad richtlijnen vastgesteld waar een bed and breakfast voorziening binnen onze gemeente aan moet voldoen. Deze richtlijnen luiden als volgt:

 • Een bed and breakfast-voorziening is gesitueerd in de woning en/of in de bijgebouwen;
 • Een bed and breakfast-voorziening is binnen en buiten de bebouwde kom toegestaan;
 • De hoofdbewoner moet feitelijk woonachtig zijn in de woning;
 • De bruto vloeroppervlakte van een bed and breakfast-voorziening mag binnen de bebouwde kom maximaal 30% van de vloeroppervlakte van het woonhuis en bijgebouwen bedragen en buiten de bebouwde kom 40%;
 • Het aantal bed and breakfast-voorzieningen bedraagt maximaal 3 gericht op het bieden van een toeristisch en kortdurend verblijf;
 • De maat van een bed and breakfast-voorziening bedraagt minimaal 20 m2;
 • De bed andbreakfast-voorziening dient een eigen sanitaire ruimte te hebben die niet dezelfde is als de voorziening van de hoofdbewoner;
 • De bed and breakfast-voorziening heeft geen keuken;
 • Per bed and breakfast-voorziening is een eigen parkeerplaats vereist op eigen erf.

Ook bent u verplicht aangifte van toeristenbelasting te doen en een nachtregister bij te houden. (zie “Wat moet ik doen”)

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Toeristenbelasting

Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting

U bent verplicht om hiervan aangifte te doen bij de BghU onder vermelding van uw adresgegevens en startdatum.

U ontvangt dan een aangifteformulier waarop u het aantal overnachtingen kunt vermelden. Op basis hiervan ontvangt u de aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

Nachtregister bijhouden

Elk bedrijf dat slaapgelegenheid aanbiedt, moet een nachtregister bijhouden. In het nachtregister houdt u gegevens bij van alle gasten. Zet in het nachtregister:

 • naam en adres van de gast
 • dag van aankomst
 • dag van vertrek
 • welk identiteitsbewijs de gast heeft getoond

Heeft uw bedrijf geen nachtregister, dan bent u strafbaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden. Beslist de instantie niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (uitgebreide procedure)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend.

Melding

4 weken na uw melding kunt u uw activiteiten beginnen.